Borgmesterkandidat - odense Konservative

Velfærd via Vækst

Mærkesager

Vores vision er, at livet skal leves trygt og godt. Både i byen og i vores forstæder. At alle har adgang til en lokal skole, fritidsaktiviteter og til at sikre børnene en god og sund opvækst i et trygt og godt klima. Det er vores blik for fremtiden. 

En ældrepleje med omsorg, værdighed og selvbestemmelse

En tryg by hver dag

Blik for klimaet og det grønne – nu og i fremtiden

Det lokale fællesskab

Fremkommelighed i hverdagen

Flere i arbejde

Velfærd via vækst

Velfærd via vækst er en grundholdning til, hvordan Odense skal udvikle sig til at blive en bedre by for alle. Og hvor løsningen på ønsket om mere velfærd ikke er skattestigninger. Det er heller ikke bare at bruge flere penge på at gøre det samme, som kommunen altid har gjort. Vi skal derimod skabe gode rammer for vækst i vores kommune. Det vil få flere af de mange ledige i job, og dermed medvirke til en stærk økonomi. For os er målet at udvikle velfærdsydelserne med flere frie valg, så den enkeltes livskvalitet stiger.

Derfor ser vi efter løsninger og beslutninger, der rækker ud i fremtiden. Beslutninger, der skaber værdi og forandringer i byen. Både hvad angår velfærd, arbejdspladser og generel byudvikling. Det har altid været vigtigt for Konservative at søge indflydelse og tage et medansvar for byens udvikling, og det gør vi dels ved at blive i de store forlig og aftaler, som vi har indgået, dels ved hele tiden at komme med gode, konkrete forslag til, hvordan vi opnår velfærd via vækst.

Hos Konservative har vi altid et blik for hverdagen. Et blik for det, der betyder allermest i vores dagligdag. Tingene skal fungere. Det skal være let at komme frem og tilbage mellem hjem, job, skole, indkøb og fritidsaktiviteter.

Vores børnepasning og skoler skal fungere, og levere den kvalitet, som gør at vi kan være trygge ved at aflevere vores børn. I det hele taget betyder tryghed rigtig meget. Vores ældre skal være trygge, og vi skal generelt have følelsen af tryghed i vores hverdag. Det skal være trygt at færdes og vi skal være trygge i vores nærmiljø. Vi skal også være trygge ved, at vi ikke pludselig bliver udsat for økonomiske overraskelser fordi politikerne vil eksperimentere med at sælge vores fjernvarme eller kaster sig ud i prestigeprojekter.

At have et blik for hverdagen kræver at have visioner og drømme for vores by. Visioner og drømme om en endnu tryggere by, med bedre kvalitet i børnepasning, skoler og ældrepleje – og mere omsorg for de svageste. Visioner og drømme for en by, hvor det er let at komme omkring og hvor virksomheder ønsker at etablere sig og skabe arbejdspladser.

Vores vision er, at livet skal leves trygt og godt. Både i byen og i vores forstæder. At alle har adgang til en lokal skole, fritidsaktiviteter og til at sikre børnene en god og sund opvækst i et trygt og godt klima. Det er vores blik for fremtiden.

Børn og unge

Vores ambition er, at man som familie oplever en tryg hverdag uden bøvl, så hverdagen fungerer.

 • Børn skal kunne blive passet og gå i skole i lokalområdet. De skal ikke tvinges til andre distrikter langt fra hjemmet.
 • Privatøkonomi på skoleskemaet, så færre unge kommer i økonomiske problemer.
 • Alle i 8.-10. klasse skal tilbydes uddannelsesvejledning, så de hjælpes godt på vej i livet.
 • Lokale fritidsklubber tilbage til lokalområderne.
 • Mere tid i hverdagen til både små og store børn: En pulje til flere lærere og pædagoger.
 • Et stærkere kommunalt tilbud til børn/unge og deres forældre, så trivselsproblemer behandles tidligere, og inden det er for sent.

Erhverv og trafik

Vores ambition er, at Odense vokser til 250.000 indbyggere. En by i vækst giver flere arbejdspladser. På denne måde finansieres fremtidens velfærd.

 • Det skal være nemt at komme rundt i byen. Trafikken skal afvikles uden kødannelser. Vejnettet skal følge med tiden. Fx skal Ring 3 færdiggøres, så den gennemkørende trafik ledes uden om byen.
 • Udstykning af parcelhusgrunde på gunstige vilkår for at holde skatteindtægterne i Odense.
 • Erhvervslivet mangler hænder. De ledige, der kan arbejde, skal omskoles til job i fx industrien eller byggebranchen.
 • Bæredygtige virksomhedsklynger kan skabe flere spændende jobs i lighed med robotklyngen.
 • Odense Kommune skal være en serviceminded organisation, hvor virksomhederne får hurtig hjælp til at komme videre.

En tryg hverdag

Vi skal give verden og vores by videre til de næste generationer i en bedre stand, end den er i nu. Derfor ønsker vi at skabe en grønnere og mere klimavenlig by.

 • Vi foreslår et kommunalt vagtkorps, som kan holde ro og orden i vores park- er og på vejene.
 • Mere lys i byen – man skal kunne færdes trygt. Mørke gader og stier skal have ordentlig belysning.
 • Kom trygt hjem. Flere natbusser, særligt i weekenden.

 

I 2020 sikrede vi, at Odenses fjernvarme ikke blev solgt. Vi skabte dermed sikkerhed for, at Odense fortsat har lave fjernvarmepriser, og at vi har kontrollen til at gøre Fjernvarme Fyn endnu grønnere.

En ældrepleje med omsorg

Alle ældre fortjener omsorg, nærhed og en god pleje. Det skal være rart at blive ældre, og der skal være tilbud til alle uanset, om man er en frisk pensionist eller har brug for pleje. 

 • Der skal ansættes flere i ældreplejen, og de skal have mere tid hos borgerne.
 • Dagcentrene skal genindføres. Med aktiviteter, fællesspisning og tid til en hyggelig snak.
 • Etablering af moderne alderdomshjem som en mellemting mellem eget hjem og plejehjem.
 • Vi ønsker et Generationernes Hus, hvor alle aldre er samlet i et hus, med både vuggestue, børnehave, plejehjem og bosted for borgere med handicap.
 • Bybusser eller telebusser til de steder, hvor de ældre færdes. 

Mere politik

Alle ældre fortjener omsorg, nærhed og en god pleje. Det skal være rart at blive ældre og der skal være tilbud til alle uanset, om man er en frisk pensionist eller har brug for pleje. Det skaber den tryghed, som er grundstenen i mange liv”

Ældreplejen i Odense har et niveau, der ligger i bunden i forhold til sammenlignelige kommuner (Kilde: 1Kend din kommune 2021, KL): Vi bruger færre timer på hjemmepleje, færre timer på hjemmehjælp, færre hænder på vores plejehjem – Alt sammen, fordi vi bruger færre penge på de ældre. Det går for stærkt i dag. Eksemplerne er mange – gang på gang kan det læses i aviser, mails og høres på gaden fra de pårørende. Det kan vi ikke være bekendt. Vi skal give de ældre en pleje, som vi kan være bekendt, og som borgerne har tillid til. Det er vores mål.

Vi har derfor fremlagt vores udspil for fremtiden. Det viser vores retning for ældreområdet, og nogle konkrete forslag, som vi vil bringe på banen:  

Egen bolig med tryghed og fællesskab: Mange lever længere og de fleste er heldigvis friske langt op i årerne. Det er trygt og godt at være sammen med andre og stadig have deres egen bolig. Derfor skal byudviklingen bidrage til at muliggøre, at der flere steder bygges boliger, hvor der også er et fællesskab – og gerne på tværs af generationerne. Et Generationers Hus som man har det i f.eks. Aarhus, hvor alle aldre er samlet i et hus, med både vuggestue, børnehave, plejehjem og bosted for borgere med handicap, for de skal ikke gemmes væk, de skal inkluderes i vores by.

Dagcentrene tilbage: Det skal være en ældrepleje med tid og nærvær – og livskvalitet også for de allerældste. Derfor skal vi have dagcentrene tilbage. Alt for mange ældre sidder i ensomhed, og mangler fællesskab, særligt ældre over 75 år. Her er dagcentrene løsningen. Her skal det være muligt at lave aktiviteter, møde dygtigt personale og have en hyggelig snak om alt og ingenting.

Vi vil have moderne alderdomshjem: En mellemting mellem eget hjem og plejehjem – Et sted, hvor der er mere fokus på omsorg end pleje, mere fokus på det sociale end på det sundhedsfaglige. Hvor hyggen og fællesskabet er lige uden for døren. Og så byder fremtiden også på flere aflastningspladser, sætligt til borgere med demens.

Hjemmepleje med fokus på ældre: Vi skal have hjemmepleje, hjemmehjælp, tryghedsboliger og plejehjem, der tager de ældres perspektiv. Tiden skal bruges på dem, som har brug for det. Minuttyranni, hvor hjemmehjælpen og hjemmeplejen skal registrere og dokumentere alt – Det vil vi ikke. Her skal tiden bruges på det vigtigste – de ældre.

Trygge, hyggelige plejehjem: Det skal være trygt, hyggeligt og rart – både for beboerne og deres pårørende. Hvert eneste plejehjem bør også selv kunne bestemme mere, også over maden som bør laves på stedet, som i et hjem. Vores plejehjem skal have et løft. Indretningen og bygningerne trænger til modernisering, der er alt for meget institution og alt for lidt hjemlig hygge Det er først og fremmest de ældres hjem – før, det er en arbejdsplads. Man ved bedst selv – særligt om sit eget liv og behov.

De ældre skal selv bestemme, hvad de vil – det skal kommunen ikke.

Buskort for ældre, Årskort 365: Vi har bybusserne i forvejen og de ældre kan lige så godt bruge dem. Når man bliver pensionist, skal man kunne købe et årskort til bus i Odense Kommune for 365 kr. De ældre får transport til en symbolsk pris og får let adgang til at komme rundt uanset om de skal handle, på familiebesøg eller deltage i nogle af byens aktiviteter målrettet ældre. Der skal også tilbydes flere ture med Flextrafik, så ture til lægen, genoptræning og forebyggelse ikke skal gå fra det sociale liv.

Flere til velfærdsuddannelser: Der skal flere hænder til, og der skal rekrutteres bredere, for at have hænder nok i fremtiden. De dygtige medarbejdere, skal lave det, som de brænder for. Ikke lave unødigt papirarbejde. Fokus skal være på trivsel og tilfredshed for vores medarbejdere. Vi vil søge løsninger, der går i retning af mindre stress og jag. Det skylder vi både de ældre og de ansatte. I Odense skal velfærdsteknologien være frihedsteknologi. Det skal ikke længere nedprioriteres på grund af besparelser.

Forvaltningen: Samarbejdet i sundhedsvæsenet bliver også ændret i forbindelse med sundhedsreformen og oprettelsen af de nye sundhedsfælleskaber. Derfor bør Ældre- og Handicapforvaltningen ændres til en Sundheds- og Omsorgsforvaltning, hvor der også er et skarpere blik på forebyggelse, både af fysiske og psykiske sygdomme.

Det skal være trygt at bo og færdes i Odense. Odense er vores fælles hjem – og derfor skal vi skabe en by, hvor vi er lige så trygge ved at færdes i byen, som var vi hjemme i vores eget hjem.

Lys i byen

Først og fremmest skal vores by være mere lys, så vi kan færdes trygt. Derfor ønsker vi mere lys på vores stier og i vores parker, og på særligt udsatte steder skal vi se på mulighederne for videoovervågning.

Kom trygt hjem – også om natten
Det skal være muligt at kunne komme sikkert og trygt hjem – også om natten. Derfor vil vi kæmpe for, at sikre gode muligheder for natbusser. Vores unge skal kunne komme sikkert og trygt hjem til forstæderne.

Til kamp imod utryghed

I den indre by vil vi have opsat pullerter, som forhindrer, at der skabes utryghed med biler i gågadeområdet – Der er netop blevet afsat penge til de første, men vi skal have flere. Vi vil også have gjort en indsats for at lukke de mere skumle elementer af bylivet, som eksempelvis de mange ulovlige vandpibecaféer som er skudt op. Og så vil vi i øvrigt bede politikerne på Christiansborg om at få opsat mere automatisk trafikkontrol for at komme vanvidskørsel til livs.

På samme måde har vi brug for hjælp til at kunne styrke samarbejdet mellem SKAT, Politi og Kommunen til at sætte hårdere ind overfor kriminelle som snyder med offentlige ydelser og hvidvasker penge fra kriminalitet.

Ny lovgivning

Vi vil også gøre noget mere aktivt. Vi forestiller os et kommunalt vagtkorps som kan holde ro og orden i vores parker og på vejene. Det er en mulighed som ligger i den nye politireform. Til gengæld ser vi gerne, at P-Nord får sparket ud af kommunen. Almindelige lovlydige borgere skal ikke plages af et nidkært udenbys korps af p-vagter, som alene har til formål at udskrive flest muligt bøder. I vores by skal tingene fungere – ikke drives af jagt på borgerne.

Forebyggelse

Derfor skal vi selvfølgelig også forebygge kriminalitet. Det skal blandt andet ske ved at tilbyde flere fritidsaktiviteter til unge et sted som i Vollsmose. Vi skal som kommune støtte op om, at der er dels er fritidsaktiviteter og frivillige foreninger, som kan være et alternativ til en skæv løbebane, som måske ender i kriminalitet.

Derfor skal vi have flere og bedre tilbud. På den anden side, så skal vi også sikre at tilbuddene et sted som Vollsmose underbygger det demokratiske og trygge samfund som vi ønsker. Og derfor skal der føres stram kontrol med, at vi kun støtter foreninger og tilbud som modarbejder social kontrol og støtter op om demokratiske værdier.

Vi skal give verden – og vores by – videre til de næste generationer i en bedre stand, end den er i nu. Derfor ønsker vi, at skabe en grønnere og mere klimavenlig by.

Derfor er det også godt, at Odense Byråd har vedtaget som mål, at vi skal være klimaneutrale i 2030. Men det kræver, at vi politisk følger målsætningen til dørs med beslutninger og konkret handling.

Fjernvarme Fyn skal være grøn

I 2020 sikrede vi, at Odenses fjernvarme ikke blev solgt, og skabte dermed sikkerhed for, at vi forsat har lave fjernvarmepriser og at vi har kontrollen til at gøre Fjernvarme Fyn endnu grønnere.
Nu er vi klar til at tage kampen for, at vores fjernvarme bliver en reelt grøn og klimavenlig energikilde. Derfor vil vi hurtigst muligt have udfaset afbrændingen af træ, som ikke er grønt. Vi ønsker i stedet at der investeres i fremtidssikrede og reelt klimaneutrale løsninger.

Grønnere by

Samtidig ønsker vi, at alle borgere i byen skal kunne se træer fra deres vinduer. Odense skal være en grøn by, hvor vi får etableret flere grønne pladser i midtbyen og får skabt et mere grønt indtryk i vores gågadeområde. Derfor har vi også konkret foreslået, at vi undlader at åbne for nedkørsel til den store p-kælder fra Klosterbakken. Den trafikale udvikling mens byen er blevet bygget om, har vist, at der ikke er noget stort behov for den tilkørsel til p-kælderen. Derimod er der større behov for at udvide gågadenettet og at skabe flere p-pladser med el-ladestandere, i takt med at de fossile biler i bymidten udfases.

Tilbage i den gule førertrøje

Og så skal vi – bogstaveligt talt – tilbage i den gule førertrøje, når det gælder om at blive Danmarks bedste cykelby. Den titel sad engang fuldstændig fastklæbet til Odense. Men manglende fokus gjorde, at vi blev overhalet. Nu skal vi tilbage i front igen. Der skal investeres i ny cykelstier, hullerne i de gamle skal lappes og cykelstierne skal renholdes for blade og sne i efterårs- og vintermånederne. Vi skal simpelthen have det gjort mere attraktivt at tage cyklen rundt i byen. Dermed reducerer vi biltrafikken helt af sig selv. 

Renere by

Skidt og møg skal vi have gjort noget ved. Vi vil have en ren by. Første skridt skal være, at vi får sat flere skraldespande op rundt om i byen – naturligvis med kildesortering. Herudover skal kommunen være bedre til at få gjort rent, så borgerne kan se på og nyde en ren og pæn by. På vores havn har vi en særlig udfordring. Vandet i havnen er så beskidt, at badning frarådes. Vi ønsker en renere havn og renere vand i havnen. Det kræver oprensning og nye løsninger.

 

Livet leves i vores hjem, og i vores lokale miljø. Det gælder sådan set ligegyldigt, hvor vi bor. Vi handler i vores lokale butikker, benytter det lokale pizzeria, den lokale frisør og vores børn går i en daginstitution eller skole i nærheden af vores hjem, og til fritidsaktiviteter i det lokale foreningsmiljø. Særligt udtalt er det selvfølgelig nok i vores forstæder, hvor fællesskabet med naboerne – hen over hækken – måske trives stærkest.

Uanset hvor, så er nærmiljøet noget, som vi synes skal styrkes. Opmærksomheden på hinanden, den nære og personlige omsorg og den gensidige hjælp som man finder blandt naboer og venner er ganske enkelt kernen i civilsamfundet. Uden dét, så ville vores velfærdssamfund bryde sammen på ingen tid.

Ingen skolelukninger

Derfor ønsker vi at styrke det lokale fællesskab mest muligt. Først og fremmest, så giver vi en garanti for, ingen skoler bliver lukket. Vi går ikke ind for, at børn skal gå i skole langt fra hjemmet fordi de skal tvinges til fx at bytte skole med børn i Vollsmose.

Vi ønsker at styrke lokalområderne ved at få de lokale klubtilbud tilbage på skolerne. Vi var imod da de blev lukket – og vi har kæmpet for at få dem tilbage siden.

Og så skal børn i øvrigt have tid til fritid. Uanset om det gælder den lokale fodboldklub eller spejderforening, så skal dit barn ikke forhindres i at have fritidsinteresser på grund af unødvendigt lange skoledage. For foreningslivet kan give noget, som skolen ikke kan tilbyde. Og familien skal have mere tid sammen. Samtidig har de lange skoledage i folkeskolen hverken medført højere karakterer, eller at eleverne klarer sig bedre i de nationale test. Vi vil væk fra heldagsskolen, men ønsker en skole, hvor børn er glade og har overskud til at lære. Det kræver også en folkeskole, hvor vi slår hurtigt ned på mobning. Ingen børn skal gå grædende hjem fra skole.

Inklusion i skolen er en smuk tanke. Og vi går ind for, at alle børn skal have lige muligheder. Netop derfor skal vi være varsomme med, at inklusion ikke går så vidt, at det samlede faglige niveau i klasserne, trækkes ned. Børn er specielle, og derfor kræves der en individuel tilgang, hvor børn ikke bare proppes ind i samme kasse.

Byen skal udvikles – med respekt

De senere år er der skudt mange nye bygninger op i Odense. Desværre er det langt fra alle, der er lige kønne. Vi vil have bedre arkitektur i byen, og vi mener at vi skal tage et større ansvar for, at der ikke skyder grimme hvide betonkasser op overalt. I en by som Odense smelter arkitektur, historie og kultur sammen og giver tilsammen fortællingen om Odense. Og det må gerne være fortællingen om den grimme ælling, der blev til en smuk svane – men desværre tyder de senere års udvikling mere på, at vi om få år kan fortælle om hvordan svanen skrumpede sammen, og blev til en grim ælling!

Livet i byen må gerne brede sig udover hele byen. Derfor skal byens kulturtilbud bredes ud, samtidig med at vi fastholder livet i bymidten. For os, må der gerne komme mere musik i byen. Det skaber liv og glæde.

Støj skal bekæmpes

Alt for mange Odenseanere er stærkt plaget af støj. Specielt støjen fra motorvejen er et meget stort problem. Konservative har i årevis indædt kæmpet kampen for at begrænse støjgenerne, og det det gør vi fortsat.

Når vi skal have en travl hverdag til at gå op, så er det vigtigt, at vi nemt kan komme omkring i vores by. Nu har vi i mange år levet med en by, som har været gravet op og udsat for markante omlægninger. Derfor er det nu tid til at fokusere på fremkommelighed i byen.

Vi vil undgå kødannelser i trafikken. Det skal være nemt at komme rundt i byen. På længere sigt skal vejnettet forberedes til fremtiden og til en større by i vækst. Det betyder, at Ring 3 Vest skal bygges, Kertemindevejens udvidelse skal gennemføres og Ring 3 Øst skal have fire spor. Vi er ikke bange for at bygge nye veje, fordi fremtidens bilteknologi vil give byen grønne biler.

Der er også store kødannelser på mange indfaldsveje om morgenen og om eftermiddagen. Det skal vi have kigget på, så det bliver nemt at komme rundt i Odense.

Busser

Bussen skal køre mere, både om dagen og natten. Vi skal som by kunne sikre, at det er til at leve livet i hele kommunen, og ikke kun i centrum af Odense. Derfor kæmper vi Konservative for, at bussen kommer til at køre oftere, både om dagen og natten i hele kommunen.

Parkering

Der er rift om parkeringspladserne både tæt på centrum af Odense, og i andre dele af Odense. Men særligt de områder, der ligger til på P-licensområdet er hårdt ramt. Derfor mener vi, at P-licensområdet skal udvides ud til ringvejen, og det skal være muligt for familier med to vokse i arbejde, at få to P-licenser.

I centrum af Odense, skal der være p-pladser nok. Og prisen for at parkere skal ikke hæves for at finde penge til andre politiske forslag.

Arbejdsløsheden i Odense er for høj – alt for høj. Og det har den været i mange år. Det er et problem, for der er reelt kun én måde at få flere penge til velfærd og det er ved at dem uden job, kommer i arbejde. Det er simpelthen hele fundamentet for vores velfærd, at vi, borgere, går på arbejde, tjener penge og betaler skat. Desværre har vi i flere år været alt for dårlige til, at få odenseanerne i arbejde. Og derfor har vi ganske enkelt færre penge til velfærd, end andre kommuner. Det skal vi have gjort noget ved.

Alle i arbejde

Det første vi vil sætte ind med er, at alle som er ramt af langtidsledighed skal sættes i nyttejob. Vi er trætte af historier om kvinder som har gået rundt i over 20 år uden nogensinde at blive sat i arbejdsprøvning eller nyttejob. Det skal være slut. Allerede efter 5 år må det være en kommunal pligt, at en langtidsledig aktiveres i et nyttejob. Vi tror på, at et nyttejob kan være en god måde at komme ud af en rigtig dårlig rytme og ind på arbejdsmarkedet. Vi tror på det faktisk er godt for det sociale menneske at komme ud hjemmefra og lære at stå op, smøre en madpakke og mødes med kollegaer.

Vælger man at sige nej til et tilbudt job, skal det have konsekvenser for den ydelse man modtager. Det duer ikke, at man i årevis kan sige nej til et job, der ikke lige er ønskejobbet, og stadig modtage forsørgelse fra det offentlige.

Erhvervslivet skal behandles bedre

Mange virksomheder fravælger desværre Odense. De oplever for lange sagsbehandlingstider og dårlig service, og derfor går de til andre kommuner og etablerer sig. På den måde går vi glip af mange arbejdspladser hvert år.

Vi skal blive langt bedre til at betjene vores virksomheder, og det starter med den indstilling hele det kommunale system har til at betjene virksomheder. Vi ønsker, at der iværksættes en radikal forandringslære i alle erhvervsrettede funktioner, hvor målet er, altid at sætte sig i virksomhedens sted, og tænke ”hvad vil virksomheden være absolut bedst tjent med”. Vi kalder indsatsen for ”Business First”, som skal være en helt ny måde at tænke og arbejde på. Til det formål ønsker vi at kommunen ansætter en dedikeret Erhvervschef, som får det fulde ansvar for service overfor virksomheder. Fokus er, at virksomhederne skal prioriteres højt i enhver henseende.

Alt for længe har vi talt om at gøre noget. Men meget lidt er der sket. Nu skal vi have ryddet op i bureaukratiet, have skabt én, nem og hurtig tilgang for vores virksomheder – og rent faktisk have afsat ressourcer til det.

Turisme

Odense skal være Danmarks ”second city” når turister kigger på Danmarkskortet. Med second city menes, at vi skal være det naturlige valg for turister lige efter København. Derfor skal vi indrette os mere turistvenligt. Det første initiativ er en bedre koordinering mellem kommunen og de private aktører indenfor kultur-og byliv. Vi skal understøtte turismen via alt fra skiltning på andre sprog til guidning og brochurer, ligesom vi skal sikre gode forhold for autocamperturisme og lystbåde.

Vores turistkontor skal genetableres og bemandes når turisterne er i byen, og markedsføringen af Odense styrkes. Og vi kan tiltrække langt flere turister, både privatpersoner og erhvervsturisme.  Med Odenses centrale placering burde mængden af erhvervsturister være markant større. Desværre mangler der velegnede faciliteter til større konferencer i centrum af Odense. Vi ønsker derfor en kortlægning af mulighederne for at blive Danmarks grønneste konferenceby, og hvad der skal til for at nå målet. Herunder gerne mulighederne for at indgå i et samarbejde med en eller flere private investorer, som kan udfolde mulighederne.

Konkret ønsker vi også at kommunen skaber en bynær placering af en særlig plads for autocampere.

Handl lokalt

Odense Kommune skal også gå forrest når det gælder om at støtte op om de lokale virksomheder. Vi skal kort sagt handle mere lokalt og have fokus på, at der skabes lokal beskæftigelse. Et konkret eksempel er, at det faktisk er lidt træls at dansk er det mindst talte sprog blandt alle de, som de seneste år har været travlt beskæftiget med at bygge vores nye letbane! Det projekt har ikke skabt arbejdspladser til ret mange lokale.

Men også når kommunen ellers køber ind, så er der behov for at vi støtter op om lokale handlende. Det er meningsløst, at vi er så bundne af indkøbsaftaler, at vores skattekroner skal gå til sjællandske butikker – som sælger varerne til os, til dobbelt pris.

Blik for fremtiden

I vores vision for fremtiden, har vi et langt bedre blik for hverdagen. Og sådan spiller tingene sammen. Visioner som er baseret på floskler og tomme løfter, uden finansiering, giver vi ikke meget for. Vi er lidt gammeldags; vi vil gerne holde fokus på at tjene penge – inden vi giver dem ud.

Og så vil vi gerne have, at Odense skal fungere i hverdagen. Vi ser også gerne, at Odense skal vokse til 225.000 – 250.000 indbyggere inden for de næste 20 år – for vi ved, at en større by giver råd til mere velfærd. Men vi kan ikke nøjes med at drømme. Skal vi have flere indbyggere skal vi have flere byggegrunde, og for at få det skal vi have en bedre infrastruktur, det vil sige nye veje, så det er til at komme frem i byen.

Det kræver også, at vi kan lægge en realistisk investeringsplan for vores offentlige bygninger; så behovet for nye sportshaller og foreningslokaler er dække ind. Og at vi har en vedligeholdelsesplan, så det ikke forfalder igen.

Byen skal også samtidig holdes grøn og gøres klimaneutral.

Og vi vil under ingen omstændigheder gå på kompromis med det nære lokalmiljø og livet som det leves i forstæderne.

Politikerne kan ikke nøjes med at kaste om sig med visioner, uden at komme med et bud på, hvordan hverdagen ser ud for alle os, der bor og lever i vores by. Men det er der desværre mange der gør alligevel.

Det gør Konservative i Odense ikke. Vi har blikket rettet mod fremtiden, men vi kæmper for at det er hverdagen, der skal være den bedste – for os alle!

Søren privat

Søren Windell har været iværksætter og selvstændig i 18 år, før han i 2017 gik ind i lokalpolitik for at gøre en forskel. Gennem sit engagement i erhvervs- og kulturlivet har Søren fået en god livserfaring på godt og ondt. Søren Windell er 43 år, født og opvokset i Odense. Gift med Sara Windell, der er chef for Det Fynske Dyrskue.

”Jeg ser lyst på de fleste ting og ser muligheder i stedet for problemer. Jeg har lært at omfavne de ting, vi ikke kan forandre – i stedet for at bruge unødig tid på dem. Jeg er træt af politikersnak, hvor man hakker og skælder ud på hinanden.”

SØREN WINDELL

Kontakt mig gerne!

Hvis du har spørgsmål eller inputs, så kontakt mig via nedenstående formular.